CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT.

CELLDÖMÖLK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

442,74 MILLIÓ FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 90 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00012

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2022.07.31

A projekt tartalma

Celldömölk városi vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, mangán és ammónium tekintetében nem felelt meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paraméterek határértékeinek. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja az volt, hogy a fejlesztést követően a városi vízmű biztosítani tudja az egészséges, megfelelő minőségű ívóvíz ellátást a lakosság részére.

Celldömölkön a vízbeszerzés hat mélyfúrású kútból történt. A kutakból kezelés nélkül jutott a nyersvíz a vízműtelepen található két tároló medencébe, ahonnan hálózati szivattyúk emelték az ivóvíz hálózatba, illetve a víztoronyba. Emellett a sághegyi településrész ivóvízellátását két térszíni magastároló biztosította, közbenső átemeléssel. A kutak vízminősége vas-, mangán- és ammóniumtartalom szempontjából parametrikus érték és határérték feletti volt. A projekt megvalósítása során a 120 m³/h kapacitású vízkezelési technológia számára új vízkezelő épület épült. Az alkalmazott technológia törésponti klórozáson alapuló ammónium mentesítés - kiegészítve vas- és mangán eltávolítással. A technológiához új zagyvíz ülepítő medence épült, emellett átépítették az udvartéri csőhálózatot. A hat mélyfúrású kút mindegyikébe korszerű vezérléssel ellátott új szivattyút telepítettek, megújult a kutak gépészete és a meglévő erősáramú elosztó- és kapcsoló berendezések. Új folyamatirányítási rendszer került kiépítésre (távfelügyeleti és távműködtetési lehetőséggel).

A településeken, a projekt megvalósulását követően további 10.555 fő részesül megfelelő minőségű közműves ivóvíz ellátásban.

Kapcsolat

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
+36 95 525-810
celldomolk@celldomolk.hu

Galéria