Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen

Üdvözöljük a "Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Celldömölk város Izsákfai városrésze.


A projekt a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban az Üzemeltető adatszolgáltatása alapján került nevesítésre.  


A projekt célja a települések teljes lakossága részére biztosítani a szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének lehetőségét a környezetterhelés csökkentése, a lakossági rezsiköltség csökkentése, és a gazdaságos üzemeltethetőség biztosítása érdekében.


A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.  


A beruházás célja:

Új szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítés, meglévő szennyvízátemelő bővítése, illetve a meglévő szennyvízátemelő felújítása és a meglévő gerincvezeték felújítása, továbbá a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése.  


Fejlesztési célok:


Szennyvíztisztító telep fejlesztése az agglomeráció részére, ezáltal a jelentkező túlterheltség megszüntetése.


Megfelelő telepkapacitás bővítése révén további rácsatlakozási lehetőség kialakítása az érintett településrészen.


Egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók megszüntetése a hálózatba kapcsolt szennyvízelvezetéssel, a környezet állapotának jelentős védelme érdekében.


Legfőbb cél egy korszerű tisztítómű létrehozása a jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartása mellett a térség környezetkímélő élhetőségének biztosítása érdekében.


A projekt révén egy megbízható gazdasági, befektetési környezet megvalósítása történik.  


Az építési kivitelezési feladatokat ellátó vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés hatálybalépését követően a Vállalkozó megkezdte az engedélyeztetési eljárások lebonyolítását. Az építési tevékenység megkezdése tervezetten 2017. októberében, a kivitelezés befejezése 2019. februárjában várható.  

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019 március.   

PROJEKTADATOK

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00017 
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen
A szerződött támogatás összege: 329 447 440 Ft

ESEMÉNYEK

Lakossági fórum
Időpontja: 2018. november 05.

2018. november 5-én, 17 órai kezdettel Celldömölk Város Önkormányzata lakossági tájékoztatót tartott az izsákfai kultúrházban a kivitelező, az üzemeltető és a körzet önkormányzati képviselőinek részvételével. A Szabadics Zrt képviselője röviden tájékoztatta a megjelenteket, hogy megkezdődött az állami utak helyreállítása. Az új hálózat ellenőrzése rövidesen befejeződik. Ennek értelmében a lakosság 2018 november 15-től megkezdheti a rákötési munkákat. Az üzemeltető, Vasivíz Zrt., munkatársától elhangzott, hogy a próbaüzem végéig, február 8-ig, a szolgáltatás díjmentes. A hálózatra történő csatlakozást az erre szolgáló nyomtatványon kell bejelenteni a szolgáltató felé. A próbaüzem befejezését követően kerül módosításra a vízdíj, amikortól már a csatornadíjjal együtt kerül számlázásra. Egyúttal felhívta a lakosság figyelmét arra is, hogy ezt követően is lesz lehetőség a szennyvízelvezető rendszerre rácsatlakozni, de ezen időponttól számított 90 nap türelmi idő letelte után a jegyző talajterhelési díjat fog megállapítani a szolgáltatás igénybe nem vevő ingatlanok esetében. Befejezésül a csatornahálózat használatával és üzemeltetésével kapcsolatos lakossági és szolgáltatói feladatok kerültek ismertetésre.. A beruházás hálózat rekonstrukciós munkái a tervek szerint folynak az 1. számú átemelőnél, a szennyvíztelepi próbaüzem lassan a félidejéhez ér.

Lakossági fórum
Időpontja: 2017. október 27. 17.00 óra

Az esemény meghívója >

Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen projekt, KEHOP-2.2.1-15-2015-00017