Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen

Üdvözöljük a "Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Celldömölk város Izsákfai városrésze.


A projekt a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban az Üzemeltető adatszolgáltatása alapján került nevesítésre.  


A projekt célja a települések teljes lakossága részére biztosítani a szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének lehetőségét a környezetterhelés csökkentése, a lakossági rezsiköltség csökkentése, és a gazdaságos üzemeltethetőség biztosítása érdekében.


A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.  


A beruházás célja:

Új szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítés, meglévő szennyvízátemelő bővítése, illetve a meglévő szennyvízátemelő felújítása és a meglévő gerincvezeték felújítása, továbbá a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése.  


Fejlesztési célok:


Szennyvíztisztító telep fejlesztése az agglomeráció részére, ezáltal a jelentkező túlterheltség megszüntetése.


Megfelelő telepkapacitás bővítése révén további rácsatlakozási lehetőség kialakítása az érintett településrészen.


Egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók megszüntetése a hálózatba kapcsolt szennyvízelvezetéssel, a környezet állapotának jelentős védelme érdekében.


Legfőbb cél egy korszerű tisztítómű létrehozása a jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartása mellett a térség környezetkímélő élhetőségének biztosítása érdekében.


A projekt révén egy megbízható gazdasági, befektetési környezet megvalósítása történik.  


Az építési kivitelezési feladatokat ellátó vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés hatálybalépését követően a Vállalkozó megkezdte az engedélyeztetési eljárások lebonyolítását. Az építési tevékenység megkezdése tervezetten 2017. októberében, a kivitelezés befejezése 2019. februárjában várható.  

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019 március.   

PROJEKTADATOK

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00017 
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen
A szerződött támogatás összege: 329 447 440 Ft

Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen projekt, KEHOP-2.2.1-15-2015-00017